ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

تناسخ

۱۴۰۲-۶-۱۹ شرح عیون جلسه ۳۳۰

بسم الله الرحمن الرحیم یک شنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ درس عیون،-(جلسه ۳۳۰) موضوع: شرح عین پنحاهم در انشای نفس ابدان مثالیه را و ظهورات کمل در عوالم) در جای دیگر فرمود: تسبیح موجودات برای اهل نظر که اهل کشف نیستند می گویند: این تسبیح به زبان حالست یعنی به زبان حال می گویند ما خدایی داریم نه اینکه چنین چیزی را واقعاً بگویند و ایشان کسی است که به مراتب سه…
ادامه مطلب ...