ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

تقیه

علت اختلاف در احادیث

بسم الله الرحمن الرحیم علت اختلاف در احادیث در میان روایات و احادیث معصومین خاصه روایات فقهی به احادیث و روایاتی بر می خوریم که با یکدیگر تعارض دارند یعنی درست در مقابل یکدیگر هستند مثلا درحدیثی یک امری حلال دانسته شده و در حدیث دیگری حرام درحدیثی امری پاک معرفی شده و در حدیث دیگری نجس البته فقهای عظام برای رفع تعارض از احادیث روشهایی دارند…
ادامه مطلب ...