ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

تشکیک

۹۹-۳-۳۱ شرح عیون جلسه ۲۳۸

بسم الله الرحمن الرحیم موضوع: عیون مسائل نفس بحث نفس الامر (شنبه ۹۹/۳/۳۱) کمال، مرتبه احدیت است و نقص، مرتبه واحدیت است از احدیت هیچ خبری داده نمی‌شود نه اسم دارد و نه رسم مقام لا اسم و لا رسم انجا غیب مطلق است. هر امر واحدی که دارای شدت و ضعف باشد دارای تشکیک است مثل نور (نور لامپ یا نور شمع و نور خورشید.. وجود دارای تشکیک است. ماهیت…
ادامه مطلب ...