ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

تجرد

۱۴۰۱-۹-۱۳ شرح عیون عین ۴۹ سعادت نفس جلسه ۳۱۰

بسم الله الرحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۹/۱۳ /درس عیون، جلسه ۳۱۰ موضوع: عین ۴۹ «سعادت نفس» مقدمه، نکته اول: ((سعادت در فارسی به معنی خوشبختی. به چه کسی خوشبخت یا بدبخت گفته می‌شود؟ ایا داشتن امکانات زندگی و.... این خوشبختی محسوب می‌شود!!! این‌ها برای انسان خوشبختی است و بعضی‌ها به این اکتفا می‌کنند. اما خوشبختی را وقتی می‌شود تعریف کرد…
ادامه مطلب ...