ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

بلا

حدیثی جالب در مریضی مومن وپاداش آن

بسم الله الرحمن الرحیمحدیثی جالب در مریضی مومن وپاداش آنراوی میگوید:عون پسر ابن مسعود مریض شده بود ومن به عیادتش رفتم بمن گفت دوست داری حدیثی از ابن مسعود برایت روایت کنم گفتم بلی بفرمائید گفت ابن مسعود گفت درخدمت رسولخداص بودیم که ناگهان رسولخداص خندیدند من گفتم چه پیش آمده یارسول الله؟ رسول خداص فرمود:تعجب میکنم از بی تابی مومن از بیماری!…
ادامه مطلب ...