ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

بشارت ظهور

۱۴۰۰-۳-۲۰ اصول کافی بداء

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۰(اصول کافی) موضوع " باب البداء بداء در لغت به معنی پیدایش است . روایت" از امام پنجم یا ششم ، خداوند با چیزی مانند بداء پرستش نشده است ، اعتقاد به بداء بالاترین درجه عبودیت است، روایت" امام صادق ع، فرمود خداوند با چیزی مانند بداء بزرگ شمرده نشده است، بداء به ظاهر یعنی اینکه خداوند یا پیامبر یا امام…
ادامه مطلب ...