ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

ایثار

۱۴۰۱-۵-۱۱ شرح زیارت جامعه کبیره جلسه ۵

بسم الله الرحمن الرحیم سه شنبه ۱۴۰۱/۵/۱۱) (شب پنجم محرم) موضوع: تفسیر زیارت جامعه کبیره (و امرکم رشد) و امر شما رشد است. ■ نکته(تمام گیاهان و حیوانات یک مسیر رشدی را دارند یک گیاه از دانه تا به میوه دادن برسد یک مسیری را باید طی کند برای کمال خودش و آن مسیر، مسیر رشد انهاست وهمینطور حیوانات.....، اما انسان غیر از رشد نباتی و حیوانی یک…
ادامه مطلب ...