ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

امکان اشرف و اخس

۹۸-۹-۲ شرح عیون عین ۳۴ جلسه ۲۲۴

بسم الله الرحمن الرحیم (درس عیون مسائل نفس عین ۳۴ در سهو و نسیان نفس) (شنبه ۹۸/۹/۲) "بدیهیات اولیه در نفس همه انسانها مشترک هست و اینها تحصیل کردنی نیست بصورت فطری و غریزی در انسانها هست "اما برخی بدیهیات ویقینیات هست که باید آنها راتحصیل کرد مثل ۲ ضرب در ۲ می‌شود ۴ مطالب فلسفی نیز باید برای انسان بصورت بدیهی در آید " قاعده امکان اشرف" در…
ادامه مطلب ...