ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

امام حسن عسکری

توقیعی از ناحیه امام حسن عسکری ع

بسم الله الرحمن الرحیم توقیعی ازناحیه امام حسن عسکری ع وبیان اصلی از اصول مذهب حق وخرج فی بعض توقیعاته ع عنداختلاف قوم من شیعته فی امره هیچ یک از پدرانم آنگونه که من گرفتار تردید گروهی ازشیعیان واقع شدم مورد تردید واقع نشدند اگر این موضوع (امامت) که شما به آن معتقد و پای بندید موقت بود و منقطع میشد جای شک و تردید داشت ولی اگر امامت امری است…
ادامه مطلب ...