ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

العصر

۹۹-۱۰-۲۰ شرح عیون عین ۳۹ جلسه ۲۵۵

بسم الله الرحمن الرحیم درس عیون مسائل نفس/شنبه 99/10/20 موضوع درس عین ۳۸" تعقل نفس، امری ذاتی اوست. نفس ذاتاً بر این بنا شده خودش، خودش را تعقل کند. اما معنای دیگر اینکه انسان کامل به مرتبه‌ای رسیده وقتی بخواهند بداند می‌داند. : اذا شاؤ وان علموا، و اذا لم یشاووا لم یعلموا (هرگاه بخواهند می‌دانند، و هرگاه نخواهند نمی‌دانند مثل اینکه جدول ضرب…
ادامه مطلب ...

والعصر

بسم الله الرحمن الرحیم والعصر قسم به عصر که آخرین ساعات روز است قسم به عصر غیبت که سخت ترین دوره است قسم به امام عصر عج که آخرین امام ومنجی است اِنّ الانسان…
ادامه مطلب ...