ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

اسم مستاثر

۹۹-۱۲-۲۳ شرح عیون جلسه ۲۶۱

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم شنبه 99/12/23 درس عیون مسائل نفس موضوع :شرح عین سی و نه عرفا بر عقل  روح اطلاق می‌کنند. این‌جا می‌فرماید مقام روح و عقل هر دو را به کار گرفته‌اند. چون معقولات تفصیل می‌خورد عقل و به‌ جهت کلیات روح نامیده می‌شود. پس مقامات هفت می‌گردند یک، مقام نفس دو، مقام قلب سه، مقام عقل چهار، مقام روح پنج، مقام سر شش، مقام خفی…
ادامه مطلب ...