ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

اذن

۱۴۰۱-۱۰-۱۱ شرح عیون جلسه ۳۱۳

بسم الله الحمن الرحیم یکشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۱) درس عیون جلسه ۳۱۳ موضوع درس: ((شرح عین ۴۹ در سعادت نفس)) سعادت نفس یک چیز است و سعادت روح یک چیز دیکر و سعادت سرّ انسان یک چیز دیگر است و اینها همه مراتب سعادت است. مثلاً سعادت بدن در سلامت آن است. وووو نکته: در قدیم در اکثر مناطق دنیا سر خود را می‌پوشاندند یعنی کلاه استفاده می‌کردند. هر منطقه‌ای…
ادامه مطلب ...