ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

اثبات خدا

مباحث کلامی

به شرح استادمحمدمهدی معماریان: در این قسمت مباحث علم کلام بطور اختصار واجمال مطرح شده خاصه مباحث مربوط به اثبات صانع. جلسه 01 دانلود جلسه 02 دانلود جلسه 03…
ادامه مطلب ...