ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
برچسب

اثبات خدا

۱۴۰۱-۱-۱۱ شرح اصول کافی کتاب حجت

بسم الله الرحمن الرحیم پنجشنبه ۱۴۰1/۱/۱۱ ) اصول کافی (کتاب حجت) موضوع (بحث امامت) حدیث اول: هشام بن حکم گوید: امام صادق علیه السلام به زندیقی که پرسید: پیغمبران و رسولان را از چه راه ثابت می‌کنی؟ فرمود: چون ثابت کردیم که ما آفریننده و صانعی داریم که از ما و تمام مخلوق برتر و با حکمت و رفعت است و روا نباشد که خلقش او را ببینند و لمس کنند…
ادامه مطلب ...

مباحث کلامی

به شرح استادمحمدمهدی معماریان: در این قسمت مباحث علم کلام بطور اختصار واجمال مطرح شده خاصه مباحث مربوط به اثبات صانع. جلسه 01 دانلود جلسه 02 دانلود جلسه 03…
ادامه مطلب ...