ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور برچسب

آل الله

ورود اسرای آل الله به شهر شام

بسم الله الرحمن الرحیم ورود اسرای آل الله به شهر شام درمورد تاریخ رسیدن اهلبیت اباعبدالله ع به شهر شام مشهور آنست که ایشان اول ماه صفر به شام رسیدند ولکن این تاریخ بابعد مسافتی که بین کوفه وشام است نمیتواند صحیح باشد چرا که آل اِلله در دوازدهم محرم به کوفه وارد شدند ومدتی در کوفه زندانی بودند تا ابن زیاد ملعون از یزید لعنتی که در شام بود…
ادامه مطلب ...