ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

۱۴۰۱-۹-۱۵ فص فاطمیه جلسه ۹۲

بسم الله الرحمن الرحیم

سه شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۵) درس فص فاطمیه /جلسه ۹۲

موضوع: قصیده صدیقه طاهره

#و قد فرض الرحمن فی الذکر ودها

وللمصطفی کانت مودتها أجرا

خدای رحمان محبت اورا در قرآن یاد کرده است ومحبت او مزد رسالت پیامبر خداست

شرح) چون رسول الله فرستاده خداست مزد او را کسی می‌دهد که او را می‌فرستد

نکته (اینجا امت را قائم مقام حق قرار داده شده است)

در هر حالی انها را دوست داشته باشید و این دلیل بر عصمت انهاست که انها معصوم هستند. چون مودت یعنی دوستی دائمی پس آنها باید هماره پاک باشند تا لایق محبت امت باشند

#و زوجهافوق السما من آمینه

علی فزادت فوق مفخرها فخرا

شرح) و به ازدواج در اورد فاطمه زهرا را در فوق اسمان از برای علی ع،

اشاره دارد به روایتی که رسول الله فرمود دیدم فرشته‌ای که بر من نازل شد که دارای ۲۴ بال بود و اسم ایشان را پرسیدم و اسمش محمود بود و گفت آمده‌ام نور را با نور تزویج کنم یعنی علی ع را با فاطمه تزویج کنم.

خطبه عقد امیرالمؤمنین ع و فاطمه را خود خداوند در فوق عرش خوانده و جبرییل شاهده بوده و…

ایشان زوج ازلی هستند زوج آسمانی هستند.

# و کان شهود العقد مکان عرشه

و کانت جنان الخلد منه لها مهرا

شرح) شاهدان عقد، ساکنان عرش الهی بودند و جنات خلد مهریه فاطمه زهرا مشخص شد.

#فلم ترض الا ان یشفعها بمن

تحب فأعطاهاالشفاعه فی الاخری

شرح) پس راضی نشد فاطمه زهرا س به این مهریه مگر شفاعت کند کسانی را که دوست می‌دارد علی ع را و خدا عطا کرد شفاعت را به او در آخرت.

روایت: ازدواج علی ع با فاطمه زهرا س بود رسول خدا پیشنهاد کرد به خانم ایا حاضری همسر علی ع بشوی و ۴ نهر از نهرهای بهشت از آن تو باشد، خانم فرمود قبول می‌کنم همسرم علی ع باشد ولی این مهریه را قبول ندارم و برای چند بار پرسیدند، تا جایی که رسول الله خیره شدند به خانم فاطمه زهرا، جبرییل نازل شد و فرمود نکند فاطمه ناراحت بشود و رسول الله فرمودند چه چیزی می‌خواهی؟ خانم فرمودند، مهریه من شفاعت مومنان امت باشد. لذا فرمود ان الله جعل مهر فاطمه الزهرا شفاعت المذنبین من امت ابیها

شفاعت کبری با صدیقه طاهره است.

روایت است وقتی خانم شفاعت می‌کند به اندازه‌ای شفاعت می‌کند که اهل محشر می گویند کاش ما از فاطمیون بودیم.

روایت: در قیامت مثل مرغی که دانه‌ها را از بین سنگها جدا می‌کند محبان خود را از میان محشر جدا می‌کند.

#حبیبه خیرالرسل ما بین اهله

یقبلها شوقا و یوسعها بشرا

شرح) رسول الله می‌بوسید شوقا و از روی بشارت برای او درمجلس جا باز می‌کرد.

حدیث: در معراج بمن سیبی داده شد و تناول کردم ودر من نطفه‌ای پدیدار شد و از آن فاطمه بوجود آمد و من هرگاه مشتاق بهشت می‌شدم فاطمه را می‌بویم.

روایت: وقتی خانم وارد مجلس می‌شد رسول الله زیر پای او، قائم الیه… برمی خاست و به استقبال او می‌رفت.

#و مهما الریح الجنه اشتاق شم‌ها

فینشق منها ذلک العطر و النشرا

شرح) و هرگاه مشتاق بوی بهشت می‌شد فاطمه را می‌بویید و از او (فاطمه) بوی عطر پراکنده می‌شد.

روایت: همانطور که عطر مادی داریم، عطر معنوی هم داریم.

عطر معنوی رسول خدا فرمود: با استغفار خود را عطرآگین کنید تا بوی گناه شما را مفتضح نکند.

باطن انسان‌های الهی بوی عطر می‌دهد.

#اذا هی فی المحراب قامت فنورها

بزهرته یحکی لاهل السماالزهرا

شرح) پس هنگامی که خانم در محراب عبادت می‌کرد نور او مثل نور ستاره برای آسمان پر ستاره نورافشانی می‌کرد.

#و انسیه حوراء فالحور کل‌ها

و صائفها یعددن خدمت‌ها فخرا

شرح) انسیه یعنی زن انسان، زنی که به مانند حوریه است

روایت: به فاطمه زهرا نگویید انسیه حورا بگویید حورای انسیه حوریه‌ای که به شکل انسان است

تمام حوران کنیزان او هستند و در خدمت او صفت کشیده‌اند از روی افتخار،

#و ان نساءالعالمین إماؤها

بها شرفت منهن من شرفت قدرا

شرح) به درستی که زنان عالم کنیزان او هستند که به او است اگر شرافتی پیداکردند زنان عالم

روایت: صدیقه طاهره افضل از مریم علیه السلام است

#فلم یک لولاها نصیب من العلی

لأنثی ولا کانت خدیجه الکبری

شرح) پس نبود اگر نبود فاطمه نصیبی از بزرگی برای هیچ زنی و نه حتی خدیجه کبرا،

در روایتی می‌فرمایند در بهشت خداوند اگر بخواهد به همسران اولیاءعنایتی کند یکی از لباسها و زیورآلات فاطمه زهرا س را عنایت می‌کند.

شرح این حدیث را در کتاب غصن آورده‌ایم یعنی هر کسی به هر کمالی می‌رسد از کمالات صدیقه طاهره است

در حدیث ۴ زن به کمال رسیدن شیعه و سنی هم روایت کردند

مریم دختر عمران، خدیجه دختر خویلد، آسیه (همسر فرعون) دختر مزاحم، فاطمه بنت محمد ص، و افضل از همه این چهار نفر صدیقه طاهره است.

#لقد خصها الباری بغرمناقب

تجلت و جلت أن یطیق لها حصرا

شرح) به درستی که خدا مخصوص کرده او را به مناقبی روشن و نورانی که متجلی است و جلیل‌تر است که بتوانی آن را به حصر بیاوری.

#و کیف تحیط اللسن و صفا بکنه من

أحاطت بما یأتی و ما قدمضی خبرا

شرح) و چگونه احاط پیدا کند زبان به کنه وصف او کسی که احاطه دارد به آنچه می‌آید و آنچه در گذشته بوده است.

روایت: در مورد علم امام روایت شده است که علم آنچه بوده و آنچه هست وآنچه تا روز قیامت خواهد بودرا امام می‌داند

روایت: رسول خدا و امیرالمؤمنین اسراری را با هم می‌گفتند و رسول الله اخباری را از معراج به علی ع می‌گفت وقتی علی علیه السلام به خانه آمد خانم فاطمه زهرا آنچه را که بین آن دو صحبت شده بود برای ایشان گفت و امیرالمؤمنین رفتند پیش رسول الله و جریان را گفتند رسول الله فرمود فاطمه هم از نورما است

روایت: مصحف خانم فاطمه زهرا س کتابی است که بعد از رحلت رسول خدا جبرئیل به صدیقه طاهره نازل می‌شد و مطالبی را به ایشان می‌گفت و ایشان هم به امیرالمؤمنین می‌گفت و او هم می‌نوشت و مصحف فاطمه در دست ائمه بود و الان هم در دست امام عصر عجل الله است

روایت: در این کتاب چه چیزی نوشته شده یک کلمه از قرآن نیامده و در بعضی روایات می‌فرماید در مورد آیندگان و اخبار آینده چه اتفاقی می‌افتد آمده است.

#وما خفیت فضلا علی کل مسلم

فیالیت شعری کیف قد خفیت قبرا

شرح) مخفی نیست فضیلت او بر هیچ مسلمانی پس کاش می‌دانستم چگونه قبر او مخفی است

پیامبر ما یک فرزند داشت و چه قدر سفارش شده در مورد او و در قرآن هم سوره‌ای نازل شده در مورد ایشان پس چگونه قبر تنها دختر پیامبر مخفی است و چقدر مظلوم بود پیامبر ما چقدر ظلم کردند به پیامبر ما، واهلبیت ایشان

# وما شیع الأصحاب سامی نعشها

وما ضرهم أن یغنمواالفضل والأجرا

شرح) در تشییع جنازه فاطمه زهرا سلام الله علیها فقط ۷ نفر بودند.

چه ضرری داشت اگر انها فضل و اجری را به غنیمت می‌بردند

عمار یاسر، مقداد بن اسود، ابوذر غفاری و سلمان فارسی وابن مسعود و بدون حضور ابوبکر و عمر دفن شد. محل دفن فاطمه (س) نامعلوم است.

خانم صدیقه طاهره وصیت کرد کسانی که به من ظلم کردند حق ندارند در تشییع جنازه من باشد.

# بلی جحدالقوم النبی واضمروا

له حین یقضی فی بقیه المکرا

شرح) بله انکار کردند آن قوم پیامبر را اما در ضمیر خود این انکار پیامبر را نگه داشتن هنگامی که به باقی مانده رسول الله مکر کردند، کفر آنها قبل از رحلت رسول الله زده بود بیرون ولی آنرا پنهان می‌کردند

#له دحرجوا مذکان حیا دبابهم

وقد نسبوا عندالوفات له الهجرا

شرح) پرتاب کردند دبه‌های خود را بسوی رسولخداص وهنگام وفات به او نسبت دیوانگی دادند

، اشاره به جنگ تبوک دارد

وقتی که رسول الله از جنگ برمیگشت در مسیر کوهستانی بود دشمنان بالا رفتند که دبه‌ها را پرتاب کنند و شتر رسول الله رم کند پیامبر به وسیله وحی از این مکر آنها باخبر شد و فرمود از عقب و جلو شتر مرا مهار کنید…وآنها که چنین کردند عبارت بودند از ابوبکر وعمر و…

و در موقع رحلت رسول الله دیوانگی را به او نسبت دادند پنجشنبه آخر حیات رسول الله فرمود قلم و دوات بیاورید بنویسم چیزی تا بعداز من گمراه نشوید آنها گفتند که رسول الله دیوانه شده است کتاب خدا برای ما کافیست.

الحمدلله علی الولایه

دانلود فایل صوتی

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.