ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

۱۴۰۲-۳-۱۸ شرح اصول کافی

باب مخصوص و جامع در فضلیت و صفات امام

بسم الله الرحمن الرحیم

#پنج شنبه ۱۴۰۲/۳/۱۸) اصول کافی جلد اول، حدیث اول

موضوع: باب مخصوص و جامع در فضلیت و صفات امام

⬅️همانا امامت خلافت خدا و خلافت رسول خدا (ص) و مقام امیرالمؤمنین علیه السلام و میراث علیه السلام و میراث حسن و حسین علیهما السلام است.️همانا امامت ریشه با نمو اسلام و شاخه بلند آنست، کامل شدن نماز و زکوه و روزه و حج و جهاد و بسیار شدن غنیمت و صدقات و اجراء حدود و احکام و نگهدارى مرزها و اطراف بوسیله امامست، امامست که حلال خدا را حلال و حرام او را حرام کند و حدود خدا را بپا دارد و از دین خدا دفاع کند و با حکمت و اندرز و حجت رسا مردم را بطریق پروردگارش دعوت نماید، امام مانند خورشید طالع است که نورش عالم را فرا گیرد و خودش در افق است بنحوى که دستها و دیدگان به آن نرسد. امام ماه تابان چراغ فروزان، نور درخشان و ستاره ایست راهنما در شدت تاریکى‏ها….

امامت مقامی است که خداوند به حضرت ابراهیم ع داد بعد از مقام نبوت و مقام خلت خداوند او را به مقام امامت رساند. امامت مقامی است که خیلی بلند است بعد فرمود مقامی است که وقتی حضرت ابراهیم ع به آن مفتخر شد از شدت خوشحالی و سرور گفت خدایا از ذریه من هم امام قرار بده! خداى تبارک و تعالى فرمود: «لا ینال عهدی الظالمین» عهد من به ظالمان نمی‌رسد امامت به برگزیدگان می‌رسد این نیست که هر کسی بتواند امام شود

این آیه امامت هر ظالمی و گنهکاری را تا روز قیامت باطل می‌کند.

امامت در ذریه حضرت ابراهیم ع بود تا رسید به رسول الله ص و رسول الله ص امیرالمؤمنین ع را امام قرار دادند که بعد امام حسن ع و امام حسین ع این‌ها خلافت خدا ورسول الله را دارا هستند یعنی غیر از امیرالمؤمنین ع که رسول الله ص معرفی کردند امام حسن ع و امام حسین ع را هم معرفی کردند.

– روایت از نبی اکرم ص در منابع اهل سنت داریم که رسول خدا ص فرمود درمورد امام حسن ع وامام حسین ع این دوتا امام‌اند چه بنشینند چه بر خیزند

بعد امام رضا فرمود امامت زمام دین است یعنی آن افسار دین همان امامت است که دین را درست هدایت کند که به کدام سو دین را ببرد

دین امری که ذره ایی خشنونت، مردم را بیزار می‌کند مثل شتری می‌ماند که اگر مهارش را محکم بکشی بینی شتر پاره می‌شود و…

امیرالمؤمنین ع در خطبه شقشقیه در مورد عمر می‌فرماید گاهی وقت چنان خشونت می‌کرد که مجبور بود معذرت خواهی کند حضرت فرمودند که خلافت مثل شتری است که باید بدانی با آن چه طور رفتار کنید و…

امام رضا فرمود امامت زمام دین است و نظام مسلمین است و صلاح و رستگاری دنیاست یعنی بهترین زندگی در تحت احکام اسلام انجام می‌شود منتهی کدام اسلام؟ اسلام معاویه؟ بنی امیه؟ بن العباس؟ نه، اسلامی که امام پیاده کند در جامعه مردم رستگار می‌شوند

عزت مومنان است یعنی وقتی امام حاکم جامعه بشود آنکس که در جامعه عزیز است مؤمن است

اسلام بدون امامت اساس ندارد یک چیزی روی هواست مردم خودشان مسلمانند

– چرا امامت اساس اسلام است؟

چون یک قائده ایی داریم که مردم بر دین پادشاهانشان هستند یعنی بر راه و روش پادشاهانشان هستند می‌بینند پادشاهشان چطور اند به همان صورت در می‌آیند پس اساس اسلام امامت است آن امام که مردم به او نگاه می‌کنند با امام است که تمام می‌شود نماز زکوه و روزه، حج و جهاد و صدقه واینها با امام درست می‌شود

در غیر رکاب امام کسی کشته بشود امام رضا ع فرمودند به مرگ جاهلیت مرده است‌

: نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو

به منکر علی بگو نماز خود رها کند»

– حدود و احکام، صدقه دادنها و امضای حدود و احکام باید زیر نظر امام صورت بگیرد

– احکام کلی را باید امام دستور بدهد

– مرزها را امام حفظ می‌کند یعنی حفظ کردن اطراف کشور اسلامی اما یک مرزهایی هم داریم که مرزهای اعتقادیست می‌فرماید این مرز داری اسلام توسط امام ع صورت می‌گیرد چه در احکام چه در اعتقادات حتی در تفکرات که آیا چنین تفکری درست است یاخیر؟

امام ع باید بگوید درست است یا نیست

– امام ع حلال می‌کند حلال خدا را و حرام می‌کند حرام خدا را و اقامه می‌کند حدود خدا را و امام ع از دین خدا حمایت می‌کند ودعوت می‌کند به راه پروردگارش با حکمت وموعظه حسنه و حجت بالغه

حکمت: بحث استدلال عقلی است

حکمت با موعظه حسنه چه فرقی می‌کند؟

موعظه حسنه، سخنانی که فطرت انسان آن را می‌پذیرد بعضی‌ها با موعظه نیکو جذب می‌شوند و… امام این را تشخیص می‌دهد که این با چه کاری جذب می‌شود

حجت بالغه: یعنی حرف آخر و کلام متین ودرست وکامل امام ع با این سه راه مردم را به مسیر خدا می‌کشد

– امام ع به مانند خورشیدی درخشان است که روشن می‌کند عالم را با نور خویش و خود در افقی قرار دارد که دست و چشمی به آن نمی‌رسد

– حدیث: در مورد امام عصر عج که می‌پرسند در زمان غیبت مردم از امام ع چگونه بهره مند می‌شوند می‌فرماید به مانند خورشیدی در پشت ابر بهره مند می‌شوند و… یعنی خورشید پشت ابر خودش دیده نمی‌شود ولی عالم به وجودش روشن است

– همه عالم به وجود امام ع پا برجاست پس وقتی می‌فرماید شمس یک مرتبه‌ای را می‌گوید یا می‌فرماید ماه شب چهارده یا ستاره یک مرتبه دیگر از وجود امام ع رامیگوید ما حجاب داریم نمی‌بینیم ولی عالم بوجود امام ع روشن است.

در تأویل قرآنی باید دنبال کنیم: در بحث ذوالقرنین فرمود خورشید در چشمه ایی گل آلود فرو می‌رود یعنی خورشید امام است که در پس پرده غیبت فرو می‌رود، ذوالقرنین به مغرب و مشرق خورشید رسید به دو طرف یعنی خورشید حقیقت حیات عالم است که متجلی در وجود امام ع است یعنی مظهرش می‌شود امام ع خورشیدی که همه حیات موجودات به اوست

– اگر حجت خدا نبود زمین اهلش را در خودش فرو می‌برد نابود می‌شد اگر امام معصوم ع نبود

امام ع آن خورشید درخشانی است که عالم بوجود او نورانی است امام نور الله است نور خداست در حالی که آن خورشید در افقی است که دست و دیده‌ای به آن نمی‌رسد

امام ع در مرتبه‌ای است که نه دست کسی به ایشان می‌رسد نه بینش کسی که این چه موجود و حقیقتی است.

– روایت: خداوند عقل را صد قسمت کرد (یا ده قسمت) یک قسمت آنرا بین هر موجودی که دارای عقل است مثل انسان و فرشتگان و اجنه تقسیم کرد و ۹۹ قسمت را داد به امام ع لذا امام ع خورشید عالم است هیچ عالمی اصلاً نمی‌تواند نزدیک بشود به افق امام ع!

-امام ماه شب چهارده و چراغ پر نور و نور درخشان و ستاره هدایتگر است در تاریکی‌های شب راه‌های شهرها و بیابانها و لجه دریاها!

از اولی که شمس است بگذریم بقیه می‌شود به شب چون نور ماه در شب استفاده میشود چراغ در شب استفاده می‌شود ستاره در شب و اینها مراتب امام ع است این نورها با هم متفاوت است

– ما سوره شمس و قمر و نجم داریم و هر کدام یک مرتبه ایی از امام ع است آنجایی که امام ع حاکم می‌شود بر کل جامعه آنجا ظهور خورشید است لذا ظهور امام زمان عج را می گوییم

«سَلامٌ هِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ». که فجر خورشید ظهور می‌کند و به کل عالم نور می‌دهد به حسب ظاهر! و الا به حسب باطن امام نور افشانی می‌کند در ظلمات از باطن امام آنکسانی که می‌گیرند از ولایت ایشان که می‌شود قمر یعنی از نور ماه می‌گیرد یعنی از نور ولایت می‌گیرد سوره قمر یک نوری دارد خود سوره قمر که با این نور می‌شود قرآن را فهمید کسی انس بگیرد با این نور با نور سوره قمر قرآن را می‌فهمد

اما نجم:  “عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ یَهْتَدُونَ” با ستاره هدایت می‌شود این ستارگان نورش ضعیف‌تر از ماه و ماه خودش ضعیف‌تر از خورشید است یعنی خیلی جزئی می‌شود همه کس نمی‌تواند با ستاره هدایت بشود یعنی علمی می‌خواهد کسانی که ارتباط دارند با امام ع وکسب علم از ظاهر امام می‌کنند از نور نجم امامت است

– قمر آنکس که از باطن امام ع می‌گیرد و شمس آنکسانی که در مشرق شمس که فرمود در سوره کهف وقتی به مشرق شمس رسید افرادی را دید که غیر از خورشید حجابی ندارند آنها فانیان در امامت هستند

این‌ها مراتب استفاده از امام ع است پس امام ع یک موقع یک عالم و دانشمند است انسان می‌رود پای درس ایشان می‌نشیند که حدیث بگوید قرآن بگوید وومثل شاگردان ائمه که می‌رفتند پای درسشان می‌نشستند از نور ظاهری امام ع استفاده می‌کردند و بعضی از نور باطنی امام ع می‌گیرد و…

فرمود: شیعه ما در شرق و غرب عالم باشد چشم و گوشی از ما همراه اوست با دعای او آمین می گوییم

وقتی امام زمان عج را صدا می‌زنید می‌شنود واین مربوط به نور قمر است کسانی که از این طریق با امام ع متصل می‌شوند و فیض می‌گرفتند یارانی بودند که خواص، خاص بودند هر کسی به این نور راه نداشت هر کسی با امام ع اتصال نداشت دستور عملهایی داشتند که چگونه با باطن

ما اتصال بر قرار کنید. حالا مرتبه شمس، خورشید افقی است که بسط نور ولایت است که سریان ولی در عالم مثل سریان حق در عالم است.

الحمدلله علی الولایه

دانلود فایل صوتی

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.