ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
دسته بندی

سوره کهف

۹۸-۱۱-۲۵ اسرار سوره کهف

بسم الله الرحمن الرحیم مولای ما حضرت علامه ذوالفنون دهر حسن حسن زاده طبری املی میفرماید سوره کهف قران ، کهف اسرار ولایت است. سخن در اسرار ولایت که در کهف قران امده بسیار است لکن در یک نمای کلی از این سوره گوئیم در این سوره سه داستان مرموز و عجیب امده که هیچ یک از انها مربوط به انبیا و رسولان نیست اولی داستان اصحاب کهف و رقیم است و دومی داستان…
ادامه مطلب ...