ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
دسته بندی

صد کلمه

صد کلمه در معرفت نفس حضرت علامه حسن زاده آملی

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : صدکلمه در معرفت نفس که کتاب موجز ومختصریست حاوی مطالب عمده ای در مباحث معرفت نفس است که طی واردی الهی به صاحب کتاب یعنی علامه حسن حسن زاده آملی (حفظه الله)عنایت شده است.که تمام مباحث معرفت نفس درآن گنجانده شده وبقول خود علامه برای خاطر عاطر عزیزی که شائق اعتلای به ذروه معرفت نفس است بسند است. که ما سعی کرده ایم…
ادامه مطلب ...