ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور رده

انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه

انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه حضرت علامه حسن زاده آملی

به شرح استاد محمد مهدی معماریان : انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه: در این کتاب علامه حسن زاده آملی که خود از مَظهر انسان کامل و مُظهِرِ مقامات آن است، مبحث انسان کامل را از دیدگاه قطب کاملان یعنی امیر جهانبان علی (ع) که در نهج البلاغه گرد آمده است مورد بحث و تبیین و توضیح قرار داده اند. قابل توجه عزیزان : برای شروع دروس وسیر مطالعاتی به…
ادامه مطلب ...