ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
دسته بندی

اعمال

اعمال ماه رجب

روز قیامت منادی از بطن عرش صدا می زند: این الرجبیّون ؟ کجایند رجبیّون؟(در این هنگام) عدّه ای از میان مردم بر می خیزند و این در حالی است که از چهره ی آن ها نور می درخشد و بر سر آنان تاج ملائکه را نهاده است.
ادامه مطلب ...