ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور رده

گنجینه تصویری

صیحه آسمانی قبل از خروج امام عصر عج

بسم الله الرحمن الرحیمهرکسی ادعای مشاهده کرد قبل از خروج سفیانی و قبل از صیحه کذابی است درغگو. این توقیع حضرت بود. علائم ظهور زیاد است : دجال ، قتل نفس زکیه و... اما حضرت همین دو تا می فرمایند. سفیانی و صیحه. صیحه آسمانی چیست؟ ....دانلود فایل تصویریسایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.
ادامه مطلب ...