ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
دسته بندی

گنجینه

سند زیارت جامعه کبیره

بسم الله الرحمن الرحیم زیارت جامعه بزرگترین زیارتیست که مبین شأن و شئون امامت است یعنی بهترین معرف مقامات امام همین، زیارت جامعه کبیره است. که هیچ زیارت نامه ای در معارفی که در باب ولایت و امامت است به پای این زیارت نمی رسد جناب علامه مجلسی در باب سند زیارت جامعه می فرماید صحیح ترین سند را دارد و این زیارت را شیخ صدوق که رئیس محدثین است در…
ادامه مطلب ...

حقوق بشر

بسم الله الرحمن الرحیم حقوق بشر امام صادق ع فرمود خدای عزوجل به یکی از پیامبرانش در سرزمین یکی از جباران وحی نمود نزد این ستمگر برو و به او بگو من تو…
ادامه مطلب ...

غیرت

بسم الله الرحمن الرحیم غیرت غیرت دو گونه است غیرت عاشقی و غیرت معشوقی غیرت معشوقی آنست که معشوق نمیخواهد عاشق غیر او را بنگرد و یا دوست داشته باشد و غیرت…
ادامه مطلب ...