ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
مرور رده

نوا و نما

الهی نامه علامه حسن زاده

بسم الله الرحمن الرحیمفقراتی از الهی نامه حضرت سلمان ثانی ابوالفضائل علامه ذوالفنون دهر نجم الدین طبری مدعو به حسن حسن زاده آملی با صدای استاد محمد مهدی معماریان ساوجی:قسمت اول:دانلود فایل صوتیقسمت دوم:دانلود فایل صوتیقسمت سوم:دانلود فایل صوتیقسمت چهارم:دانلود فایل صوتیقسمت پنجم:دانلود فایل صوتیسایت ادبستان…
ادامه مطلب ...

شعر : نبودی ببینی

بسم الله الرحمن الرحیم خروش قیامت به پا شد نبودی ببینی بسیط زمین پر بلا شد نبودی ببینی در آن دم ز اولاد طه و یس چه سرها ، غریبانه از تن جدا شد نبودی ببینی ز…
ادامه مطلب ...

جانفدای حیدر کرار

بسم الله الرحمن الرحیم من بی جمال روی علی خوار می شوم دردم ز حد گذشته و بیمار می شوم زنجیر عشق حیدرم از پا اگر فتد بی قید و بند گشته و بی عار می شوم یک دم ز عشق…
ادامه مطلب ...