ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی
دسته بندی

رساله ها

داستان فلسفی قسمت ۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم داستان فلسفی قسمت ۱۴ آری انسانها و تمام حیوانات برای ادامه حیات محتاج آب اند بهمین جهت اجتماعات انسانی همیشه کنار رودخانه ها و چشمه سارها بوده است وقتی به آب شهر وارد شدم دیدم دخترانی را که چوپانی میکنند لکن گوسپندان خود را از آب دور نگه میدارند منکه خود راشسته وسیراب کرده بودم متوجه آن دختران شده گفتم چرا شما به…
ادامه مطلب ...

مباحث مجلس جنون

بسم الله الرحمن الرحیم حمد و سپاس بی قیاس مرخالق ناس را سزاست که تاج (علمه البیان ) بر تارک همایون آدم نهاد و خلعت اسما و صفاتش داد. و درود نامعدود بر صاحب…
ادامه مطلب ...

و تکلمنّا ایدیهم

قال الله تعالی (...و تکلمنّا ایدیهم ...) استاد محمدمهدی معماریان قال الله تعالی (...و تکلمنّا ایدیهم ...)یس  ترجمه :و دستهای ایشان با ما سخن میگوید .انتقال…
ادامه مطلب ...

ابن ابی الحدید معتزلی

شارح سخنان علی (ع) ابن ابی الحدید معتزلی که جویندۀ حقیقت بود و گاه گوینده آن از استاد خود علی بن فارقی سؤالی پرسیده و پردۀ تقیه را درید. شارح سخنان علی…
ادامه مطلب ...