ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

لیست سخنرانیها

ردیف دروس زمان اجرا تعداد جلسه ظرفیت
۱ آغاز و انجام-سال- ۸۰ – ۸۲ تعداد جلسه ۹۶
۲ انسان و قرآن-سال- ۸۳ – ۸۷ تعداد جلسه ۲۳۰
۳ مقدمه معرفت نفس -سال- ۸۴ تعداد جلسه ۱۵
۴ صد کلمه در معرفت نفس -سال-۸۴ – ۹۰ تعداد جلسه ۱۵۶
۵ مدارج و معارج-سال- ۸۷ – ۸۸ تعداد جلسه ۶۴
۶ انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه -سال- ۸۸ – ۹۱ تعداد جلسه

ردیف شرح احادیث زمان اجرا تعداد جلسه ظرفیت
۱ هزار و یک کلمه – کلمه ۲۷۵ . سیده نساء عالمین حضرت فاطمه (س) لیله القدر و یوم الله است -سال- ۸۱ تعداد جلسه ۱۰
۲ فتوحات مکیه – کتاب الوصیه جلد ۴ – شرح حدیث وصیت -سال-۸۱ تعداد جلسه۲۰
۳ هزار و یک نکته – اربعین حدیث عرفانی – نکته ۷۱۷-سال-۸۵-۸۹  تعداد جلسه۱۰۴
۴ توحید صدوق – باب ۳۶ ، حدیث ۵ – رفع شبهه تناقضات قرآن از قول امیرالمومنین  -سال-۸۷ تعداد جلسه ۱۸
۵ غیبت طوسی – غیبت امام زمان-سال- ۸۷ تعداد جلسه۴
۶ نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه – خطبه مولی الموحدین امیر مومنان – ۷ مصیبت بزرگ که از آنها به خدا پناه می برم -سال-۸۷ تعداد جلسه۲
۷ حدیث مرگ -سال-۸۸ تعداد جلسه ۲
۸ اصول کافی – جلد یک – باب « عقل و جهل »-سال- ۸۹ – ۹۱ تعداد جلسه ۶۴
۹ اصول کافی – جلد یک باب « فضیلت دانش » -سال-۹۱ – ۹۲ تعداد جلسه ۲۵

ردیف شرح ادعیه ماه زمان اجرا جلسه ظرفیت
۱ شرح دعای سحر-سال- ۷۸ تعداد جلسه۱۲

۲ شرح دعای رجب-سال- ۸۸ تعداد جلسه ۲
۳ شرح دعای وضو-سال- ۹۰ تعداد جلسه۱

۴ شرح دعای ۱۱ صحیفه « عاقبت بخیری » -سال-۹۱ تعداد جلسه ۴
۵ شرح دعای ۱۷ صحیفه « یاد شیطان » -سال-۹۱ تعداد جلسه۱

ردیف وقایع کربلا زمان اجرا تعداد جلسه ظرفیت
۱ سر زمین کربلا . محرم -سال-۸۶ تعداد جلسه۲
۲ وقایع بعد از شهادت امام حسین -سال-۸۶ تعداد جلسه۱
۳ تاریخ وقایع بعد ازکربلا . محرم « هیئت کف العباس »-سال- ۸۹ تعداد جلسه۳
۴ تاریخ وقایع بعد ازکربلا . محرم -سال-۹۱ تعداد جلسه ۶ ۱۹۴
۵ تاریخ کوتاه ازکربلا . محرم -سال-۹۲ تعداد جلسه ۵

ردیف ولادت زمان اجرا تعداد جلسه ظرفیت

۱ حضرت رسول اکرم « ص » -سال-۸۵-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱ تعداد جلسه ۵
۲ حضرت امیر المومنین -سال-۸۴-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰-۹۲ تعداد جلسه ۶
۳ حضرت فاطمه زهرا -سال-۸۴-۸۵-۸۷-۸۸-۹۰-۹۱-۹۲ تعداد جلسه ۷
۴ حضرت امام حسن -سال-۸۶ تعداد جلسه ۱
۵ حضرت امام حسین -سال-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ تعداد جلسه ۷
۶ حضرت ابوالفضل عباس -سال-۸۶-۸۷-۸۸-۹۲ تعداد جلسه ۴
۷ حضرت امام رضا -سال-۸۶-۸۷-۸۸-۹۰-۹۱ تعداد جلسه۵
۸ حضرت صاحب زمان-سال- ۸۴-۸۶-۸۷-۹۲ تعداد جلسه ۴
۹ حضرت زینب -سال-۸۹-۹۱ تعداد جلسه۲
۱۰ حضرت معصومه -سال-۸۷ تعداد جلسه۱
۱۱ حضرت علی اکبر-سال- ۸۴ تعداد جلسه ۱

ردیف رحلت زمان اجرا جلسه ظرفیت
۱ حضرت رسول اکرم « ص »-سال- ۸۴-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ تعداد جلسه۷
۲ حضرت زینب -سال-۸۷ تعداد جلسه۱
۳ حضرت معصومه-سال- ۸۴ تعداد جلسه ۱
۴ حضرت عبدالظیم -سال-۸۸ تعداد جلسه ۱

ردیف شهادت زمان اجرا جلسه ظرفیت
۱ حضرت علی « لیالی قدر »-سال- ۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰ تعداد جلسه ۲۰
۲ حضرت فاطمه زهرا-سال- ۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ تعداد جلسه۳۲
۳ اربعین اباعبدالله حسین -سال-۸۶-۸۷-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ تعداد جلسه ۶
۴ حضرت امام سجاد -سال-۸۴ تعداد جلسه ۱
۵ حضرت امام صادق-سال- ۸۴-۸۵-۸۹-۹۰-۹۲ تعداد جلسه ۵
۶ حضرت امام رضا -سال-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۹۰-۹۱ تعداد جلسه۷
۷ حضرت امام جواد -سال-۸۴-۸۵-۸۷-۸۸-۹۰ تعداد جلسه ۵
۸ حضرت رقیه -سال-۸۴-۸۵-۸۶-۸۸-۹۰-۹۱-۹۲ تعداد جلسه ۶

ردیف اعیاد زمان اجرا جلسه ظرفیت
۱ عید غدیرخم -سال-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۲ تعداد جلسه ۷
۲ مبعث رسول اکرم -سال-۸۵-۸۷-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ تعداد جلسه ۶
۳ امامت منجی عالم بشریت -سال-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲ تعداد جلسه ۷
۴ ازدواج امیر مومنان با فاطمه زهرا-سال- ۸۶-۸۸-۹۲ تعداد جلسه
۵ شرح هفت سین -سال-۹۰-۹۲ تعداد جلسه۲

۶ چهارشنبه سوری -سال-۸۸ تعداد جلسه۱

۷ عید نوروز -سال-۸۷ تعداد جلسه ۲

ردیف شرح زیارات ماه زمان اجرا جلسه ظرفیت
۱ شرح زیارت جامعه کبیره محرم-سال- ۸۸ تعداد جلسه ۱۴
۲ شرح زیارت جامعه کبیره محرم-سال- ۸۹ تعداد جلسه ۱۳
۳ شرح زیارت جامعه کبیره محرم -سال-۹۰ تعداد جلسه ۱۳
۴ شرح زیارت جامعه کبیره محرم -سال-۹۱تعداد جلسه  ۸
۵ شرح زیارت جامعه کبیره محرم-سال- ۹۲ تعداد جلسه ۱۲

ردیف تفسیر قرآن عموم آیات ماه جلسه زمان اجرا ظرفیت

۱ سوره فجر ۱ – ۳۰ محرم تعداد جلسه۱۳ -سال-۸۷
۲ سوره نباء ۱ – ۴۰ رمضان تعداد جلسه۱۰ -سال-۸۶
۳ سوره معارج ۱ – ۴۴ رمضان تعداد جلسه۱۱ -سال-۸۸
۴ سوره نوح ۱ – ۲۸ رمضان تعداد جلسه۱۱ -سال-۸۸
۵ سوره انبیاء ۱-۲۶ رمضانتعداد جلسه ۱۵ -سال-۸۹
۶ سوره انبیاء ۲۵-۷۶ رمضان تعداد جلسه۱۵ -سال-۹۰
۷ سوره نور ۱ – ۲۲ رمضان تعداد جلسه۱۲ -سال-۹۲

۹ سوره مریم « کهیعص » ۱ اربعین تعداد جلسه۲ -سال-۹۱

ردیف تفسیر قرآن خصوصی آیات ماه جلسه زمان اجرا ظرفیت
۱ سوره نمل ۱ – ۳۰ مشهد تعداد جلسه۶ -سال-۸۸
۲ سوره حجرات ۱۷ – ۱۸ مشهد تعداد جلسه ۱ -سال-۸۹
۳ سوره ق ۱ – ۱۵مشهد تعداد جلسه۲ -سال-۸۹
۴ سوره طه ۱ – ۱۶ مشهد تعداد جلسه۲ -سال-۸۹
۵ سوره ق ۱ – ۴۳ مشهد تعداد جلسه۷ -سال-۹۱
۶ سوره اعراف ۱ – ۱۱ مشهد تعداد جلسه۵ -سال-۹۲

ردیف موضوع زمان اجرا تعداد جلسه ظرفیت
۱ خصوصیات دجال -سال-۸۶  تعداد جلسه۱
۲ صلوات بر رسول الله -سال-۸۶  تعداد جلسه۱
۳ شباهت های امام حسین با امام زمان-سال- ۸۷  تعداد جلسه
۴ شباهت های امام حسین با امام زمان-سال- ۸۷  تعداد جلسه 
۵ بحث شیطان شناسی -سال-۸۸  تعداد جلسه۷

۶ مفاخره مولی الموحدین با ابا عبدالله الحسین -سال-۹۰  تعداد جلسه۱

۴.۱/۵ - (۹ امتیاز)
مطالب مرتبط
5 نظرات
 1. mohammadmahdi می گوید

  با سلام ببخشید تفسیر یا شرح سوره مریم رو باید چطور دانلود کنم؟

  1. مدیر سایت2 می گوید

   سلام
   جلسات تفسیر سوره مریم به درخواست شما در سایت قرار داده شد.
   می توانید آن را از پست مراسم اربعین دانلود بفرمایید.

 2. mohammadmahdi می گوید

  سلام خیلی ممنون بابت سایت بسیار خوبتون اگه امکانش هست تمام سخنرانی ها رو روی سایت قرار بدین.اجرتون با خدا

 3. معرفت می گوید

  با سلام و عرض ادب .
  استاد گرامی در تهران جلسه دارند ؟ کجا ؟

  1. مدیر سایت2 می گوید

   با سلام
   خیر
   فقط در ساوه جلسه دارند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.