ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

پیوند بین نفوس

بسم الله الرحمن الرحیم

شیخ الرئیس ابن سینا در رساله اضحویه فرماید

بعضی از علما گفته اند که نفس نیکوکار را لذات و راحات بیفزاید به پیوند گرفتن به نفسهای نیکو کردار و نفس بدکردار را رنج و الم بیفزاید به پیوند گرفتن به نفسهای بدکردار وپیوند گرفتن هریکی از نفوس با شکل خویش بود…..
پس نفوس فاضله که کمال حاصل کرده باشند چون پیوند گیرد به نفسی فاضل وی را لذات وراحات زیاد میشود
وهمچنین نفس شریر چون پیوند گیرد بانفس شریر الم ورنج وی زیادت شود
(رسائل ابن سینا ص۶۰۴)
گویم این مطلبی که شیخ الرئیس از بعض علما نقل کردند ظاهرا مرادشان جناب فارابی باشد
اما اصل مطلب در قرآن کریم بدان اشاره رفته است یعنی آنجا که میفرماید
کلّما دخلت امّه لعنت اُختها
هرگاه گروهی داخل جهنم شود لعنتشان کنند هم شکلانشان
اینکه هم شکل آن گروه آنان رالعنت میکنند همانست که شیخ فرمود چون پیوندشان باعث ازدیاد عذابشان میشود والبته شیخ فرماید این پیوند میان ایشان پیوند واتحادی معقول بود نه محسوس
ویکی از علل ثوابی که برای نماز جماعت ذکر شده همین پیوند و اتحاد بین نفوس است که اثرات معنوی را افزایش میدهد

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.