ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

پول گرفتن برای مدیحه خوانی

بسم الله الرحمن الرحیم
گرفتن برای مدیحه خوانی

درحدیثی ع به فرماید:
یاابا النعمان لا تحقّقن علینا کذباً فتسلب الحنیفیه
ای ابونعمان
هرگز بر ما مبند چون این کار حنیفیت (دین فطری وقلبی) را از تو سلب میکند
یاابا النعمان لاتستاکل بنا الناس فلا یزیدک الله بذلک الّا فقراً
ای ابو نعمان
هرگز مارا وسیله ارتزاق ( گرفتن) از مردم قرار مده که اینکار جز فقر برای تو نمی آورد…….
امالی مجلس ۲۳

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.