ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

نکته ای قابل توجه در تفسیر قرآن

بسم الله الرحمن الرحیم

نکته ای قابل توجه درتفسیرقرآن

باید توجه داشت که قرآن اگر چه کلام الهی است لکن در برخی موارد حق سبحان در قران کریم کلام دیگران را روایت و حکایت نموده است
ودرست درهمین موارد باید دقت عمل بخرج داد تااشتباهی دربرداشت ازکلام حق تعالی صورت نگیرد
من باب مثال عبارت ‘ولیس الذکرکالانثی’ یعنی پسر بماننددخترنیست این کلام همسرعمران نبی ع است که حق سبحان آن را روایت نموده است
ویا ‘ان کیدکن عظیم’که کلام عزیزمصر در مورد زنهاست که کید شمازنان عظیم است
ویا ‘اولم ننهک عن العالمین’آیا تورا ازعالمیان نهی نکردیم ؟که کلام قوم لوط است خطاب به آن حضرت
وازاینگونه کلمات درقرآن بسیاراست که وقتی کلام ازقول بشری نقل میشود پس ازدیدگاه انسان چنین است یعنی خداوند کید زن را اگر عظیم معرفی میکند از دید یک مرد است وگرنه خداوند حتی کید شیطان را ضعیف خوانده است پس نمیتوان این دو سخن را با هم مقایسه کرد
واینکه پسر بمانند دختر نیست کلام انسان است یعنی ازدید انسانها دختر بمانند پسر نیست
وهمچنین موارد بسیاری دیگرکه باید در آن کلمات دقت بخرج داد

متن حضرت استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

به این نوشته امتیاز دهید
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.