ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

نکته ای درکیفیت بحث و مناظره

بسم الله الرحمن الرحیم

نکته ای درکیفیت بحث ومناظره

وقتی باطرف مقابل بحث میکنی ابتدا بگذار او سخن گوید زیرا کلامی که در آخر گفته میشود بیشتر در نفوس اثرمیکند
واین قاعده ایست درعلم النفس بدین لحاظ حضرت موسی ع به ساحران فرعون فرمود _القوا ماانتم ملقون _اول شما بیفکنید یعنی آنان رامقدم داشت واین تاخر باعث درقبولی درنزد سامع است وبهمین جهت دردعای قرآنی آمده است_ إن تعذبهم فانهم عبادک وإن تغفر لهم فانک انت .._یعنی اول عذاب کردن راارائه داد بعد غفران را تا غفران مورد قبول قرار گیرد

خلاصه آنچه آخر می آید مقبول تراست.
و همیشه آنکه اول است مقبولتر و محبوبتر نیست بلکه محبوبان در آخرند مثل خاتم انبیا که حبیب ومحبوب خداست ودر آخر انبیا آمده است وهمچنین خاتم اولیا که در آخرالزمان ظهور میکند

تذنیب آنانکه میخواهندهمیشه اول باشند محبوب نفوس نیستند مگر انکه اولیت آنان راخداوندسبحان اراده فرماید که در آنصورت ممکن است اولیتشان بحسب ظاهر نباشد
و باز از همین باب است که فرزندان آخر معمولا مجبوبتر از فرزند اول اند درنزد والدین
وبازازهمین باب است که درقضیه حکمیت مالک اشتر ویا امیرمومنان ع به ابوموسی اشعری گفتند بگذار اول عمرعاص برمنبررفته وسخن گوید ولکن اشعری عاری ازشعور نپذیرفت وخودبه منبررفت واعلام کرد که علی ع راازخلافت خلع کرده است وعمرعاص بعدازاو گفت که معاویه را نصب کرده
باانکه قرارگذاشته بودند که هم علی ع وهم معاویه هردو را خلع کنند واینچنین بود که کار حکمیت سرانجامی نیافت
متن:استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

به این نوشته امتیاز دهید
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.