ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

ممسوس

بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله ص
لاتسبّوا علیاً فانّه ممسوس فی ذات الله
(الاربعون حدیثا عن اربعین شیخا‌)

رسولخداص فرماید
علی را ناسزا مگوئید که علی ممسوس در ذات خداوند است

علامه مجلسی وجوهی در معنی ممسوس ذکر فرموده است مثل اینکه
ممسوس یعنی اینکه اذیت و آزار و سختی در راه رضای و قرب خدا او را لمس کرده
یا اینکه بخاطر شدت حبش بخدا و پیروی رضای او انگار ممسوس است یعنی مجنون است…..
وشاید منظور از ممسوس مخلوط و ممزوج از روی مجاز باشد یعنی محبت خدای تعالی با گوشت و خونش مخلوط شده است
پایان کلام
گوئیم مراد از ممسوس در ذات خدا همان فنای در ذات حق تعالی است
برای فنای در حق سبحان عارفان بالله سه مرتبه ذکر نموده اند که عبارتست از
فنای افعالی
فنای اسمایی
و فنای ذاتی
آنکس از خود فانی گشته بحق باقی گردیده است لذا محبت به او محبت به حق و دشمنی با او دشمنی با حق بشمار میرود
بهمین جهت رسولخداص فرمود به علی ع ناسزا مگویید زیرا او فانی در حق است و ناسزا گفتن به او ناسزا گفتن به حق سبحان است

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.