ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

مظلوم همیشه تاریخ

بسم الله الرحمن الرحیم

مظلوم همیشه تاریخ

در صفین دو صف از مسلمین درمقابل هم آرایش یافته بودند
یکی علی ابی ابیطالب ع بود که هیکل توحید ومجسمه زهدوتقوی بود
ودیگری معاویه که مظهر دنیا بود
کوفیان دررکاب حق شمشیر میزدندگرچه بحق معرفتی نداشتند
وشامیان پشت سر زیور دنیا می دویدند گرچه از آن بی نصیب بودند
وازآنجا که طالبان حق اندکند وحریصان به دنیا بسیار این جنگ صدروز بطول انجامید ودرآخر نیز پایان نیافت بلکه با مکر اهل خدعه متوقف شد

اما میدانی دنباله داستان چه شد جهل اهل اسلام فرق توحید شکافت ومملکت مسلمین به سردار مشرکین واگذارد کوفیان بعدازعدالت علوی مزه بیداد اموی چشیدند ودانستندکه چه جگری ازخویش دریدند وبا فروش حق چه کالایی خریدند لکن پشیمانی همیشه فایده نمیکند وفرصت رفته راباز نمیگرداند

القصه سخن کوتاه این دوصف درصفین قلب تو هنوز درمقابل هم اند ظاهرا هردو مسلمان واهل قبله اند لکن یکی قرآن راسرلوحه کار خود کرده ودیگری قرآن را سرنیزه خیانت خود نموده
هردواز قرآن میگویند لکن یکی قرآن به سر میکند ودیگری به دل
کارسخت است وبصیرت میطلبد وتنها یک معیار دردست است که سپاه رحمن از سپاه شیطان باز شناسی وآن معیار صدق است در عمل ،چراکه گفتار هردو شبیه هم است
اگر گفتارت درست ومطابق حق بود غره مشوچون معاویه نیز درابتدای کلام بسم الله میگفت وحمد خدای مینمودوازقرآن سخن می راند
بلکه اگر عملت چون گفتارت بود تازه درسپاه کوفه جاگرفته ای ولکن این ابتدای راهست چون خوارج نهروان هم ازسپاه کوفه در آمدند ودر مقابل حق برآمدند
خسته ات نکنم کوفیان بعداز علی ع پسرش را وجه المصالحه قرار دادند وبه ننگ تن دادند یعنی بر مرارت حق صبر نکردند زیرا که حق تلخ است.الحق مر.
اما مراقب باش تو اینگونه نباشی یعنی دین به دنیا نفروشی بقول شیخ اجل سعدی:دین به دنیا فروشان خر ند یوسف فروشند تا چه خرند؟
پس دراین صفین بصیرت داشته باش واهل عمل بوده اخلاص بورز وصبر پیشه کن واستقامت داشته باش شاید رستگار شوی?
متن از حضرت استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۳.۳/۵ - (۳ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.