ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

مراتب اهل کشف

بسم الله الرحمن الرحیم

اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند
رخت تن را به سراپرده جان ره ندهند
(سلمان ساوجی)

اهل دل ارباب قلوبند که صاحب مکاشفات ذوقیه وواردات قلبیه اند
و اهل خرابات اصحاب حقایق و معارف اند
و بین این دو فریق فرق بسیار است یعنی در افق کشف و شهود باهم تفاوت دارند
گرچه هردو اهل کشف بحساب می آیند و از اولیا محسوب میشوند اما اهل حقایق در افقی برتر قرار دارند که دست ارباب قلوب بدانجا نمیرسد و از ادراکات ذوقی آنان بی خبراند
درتقسیم بندی کلی صاحبان علوم اذواق ازاین قراراند
۱عموم اهل الله
۲خاصه از عموم اهل الله
۳خاصه الخاصه من عموم اهل الله
۴خلاصه خاصه الخاصه من عموم اهل الله
۵صفا خلاصه خاصه الخاصه من عموم اهل الله
۶ صفوه صفا خلاصه خاصه الخاصه من عموم اهل الله
اینان بتمامه اهل کشف محسوب میشوند و هرکدام در مرتبه خود دارای علومی ذوقی میباشند که علومشان با دیگر مراتب متفاوت است

ازهمین رهگذر استکه گاهی سخنان اهل کشف با یکدیگر اختلاف دارد زیرا افق شهودشان متفاوت است
کلام جناب صدر الدین قونوی دروصیتنامه خود به مریدانش: بعداز ما سخنی را که خلاف حرف ماباشددر علوم ذوقی از کسی نپذیرید زیرا بالاتر از آنچه ما گفته ایم درنزد کسی نیست مگر حضرت مهدی عج که اگراورا یافتید سخنانی برتراز ما دارد وسلام من را به اوبرسانید
(نقل به معنی از کلام قونوی)
وصیت نامه قونوی را عبدالرحمن جامی در کتاب نفحات الانس آورده است
خلاصه اهل کشف دارای مراتبی هستند وهمه یکسان نمی باشند
اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.