ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

قلب انسان کامل

بسم الله الرحمن الرحیم

امیرمومنان ع فرماید انا لیله القدر انا شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن
ظرف نزول فرشتگان وروح قلب انسان کامل است که درآن فرود می آیند ،من کل امر،
واین قلب مسمی به لیله القدراست شب است چون پوشیده است و قدر است چون حقیقت بسیط ولایت در آن اندازه میخورد

قربان قلب تو ای امیرالمومنین ای مظلوم مظلومان عالم
انا وجمیع من فوق الترابی
فداء تراب نعل ابی ترابی
?????
متن:استادمعماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

به این نوشته امتیاز دهید
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.