ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

فلسفه ایران باستان

بسم الله الرحمن الرحیم

باستان

حکیم سهرودی خود را احیاگر خسروانی یعنی باستان میداند
و خود را ماخوذ از بیان کرده لکن هیچ و مدرکی که دال بر وجود فلسفه ایران باشد ارائه نکرده
و ظاهرا مطالب را از حکیمان زرتشتی اخذ کرده اگر چه مطالب مطروحه در فلسفه اشراق همان مطالب فلسفه مشائیان است که از یونان به عالم راه پیدا کرده و چندان تفاوتی در بین نیست گرچه الفاظ متفاوت است
اما
علت اینکه چرا از حکما و فلاسفه ایران باستان کتابی در دست نیست
یکی اینکه در دوره ساسانی در ایران رو به انحطاط گذاشته و کم رنگ میشود زیرا کسب مختص طبقه خاصی از جامعه بوده و دیگران حق داشتن سواد نداشتند
علت دیگر اینکه قدمای از حکما نوشتن مطالب حکمی را امری ناپسند قلمداد میکردند و آن را نوعی افشای اسرار می دانستند
این امر در ایران خیلی شدید بود هر چند حکمای یونانی نیز تا حدودی همینگونه بودند
مثلا قفطی در اخبار الحکما ص۱۹۹ در ترجمه سقراط حکیم آورده است که
قال له بعض تلامیذه قیدلنا علمک فی المصاحف قال ما کنت لاضع العلم فی جلود الضآن
یعنی برخی شاگردان سقراط به ایشان گفتند خود را برای ما مکتوب کن ایشان در جواب فرمود من دانش را در پوست گوسفند نمیگذارم
نکته ۵۰۸
زیرا در قدیم مطالب را روی پوست مینوشتند
این رویه بین حکمای ایران باستان شدیدتر بود تا جائیکه برخی شان نوشتن را از اهریمن و دیو میدانستند
وبه همین علل کتابی از فلاسفه ایران باستان بدست ما نرسیده است
اما مسرّ است که ایرانیان حکمای متاله و یکتاپرستی داشته اند و ثنویت و دوگانه پرستی از آنان بدور بوده و عوام و خرافه پرستان به ثنویت گرایش داشته اند
الله اعلم بحقایق الامور

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.