ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

فطری بودن اصول دین

بسم الله الرحمن الرحیم

فطری بودن اصول دین

قال الله تعالی
‌‌(… افی الله شک فاطر السموات والارض …)
در وجود خداوند شکی نیست !چرا؟ چون وجود خداوند جزو بدیهیات است یعنی جزو قضایای ضروری است و از امور فطری بشمار میرود و اصلا جای شک در آن نیست
زیرا در فطرت بشر سرشته شده است که هر معلولی محتاج علت است و بدون علت هیچ معلولی متحقق نمیشود و منکر این قضیه فاقد عقل است
حال آیا وجود این عالم با تمام نظم و انتظامی که دارد علت نمیخواهد و آیا میتوان قاعده علت و معلول را در این مورد نقض کرد؟ آیا کسیکه میگوید این عالم خود بخود بوجود آمده عاقل است؟
این اصل اول از اصول دین اسلام بود که فطری و بدیهی بود
اما اصل دوم بحث نبوت و اثبات آنست که آن نیز بدیهی و فطریست
قال الله تعالی
( ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین)
این کتاب قرآن هیچ ریب و شکی در آن نیست
پس وقتی ریب و شک در آن نبود بدیهیست! اما چگونه قرآن لاریب است؟
خود قرآن در معجز بودن خود تحدی نموده و فرموده است اگر میتوانید یک سوره بمانند این قرآن بیاورید (… فاتوا بسوره من مثله ..) و تمام ماسوی الله را نیز به کمک بخوانید
یعنی اگر فکر میکنید این کتاب را بشری ساخته است خب شما هم بشر هستید پس میتوانید مثل آنرا بسازید
و اگر نتوانستید نتیجه میگیریم این کتاب از جانب بشر نیست و آورنده آن که محمد ابن عبدالله ص باشد نیز فرستاده خداوند عالمیان است و این مطلبی است که جای شک و ریبی در آن نیست
بعداز اثبات توحید و نبوت! توسط قرآن کریم اصول دیگر اسلام مثل امامت و معاد و عدل نیز اثبات میشود
و من الله التوفیق

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.