ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

صوفیه

بسم الله الرحمن الرحیم

اهل سنت خاصه سلفی ها ووهابی ها همانگونه که با شیعه مخالف هستند با صوفیه مخالف اند
چرا چنین است؟چرا وهابی ها شیعه ومتصوفه را در یک صف قرار میدهند؟
درجواب گوئیم صوفیان حقیقی وعارفان اهل کشف وشهود در مکاشفات خود حقایقی را دریافت میکنند که منطبق با مبانی اعتقادی تشیع است ودر بسیاری از معارف دینی با شیعه هم صدا هستند
منباب مثال یکی از مبانی تشیع اعتقاد به حجت است واینکه هیچگاه زمین خالی از حجت خدا نمیشود ودرست همین مطلب را عرفا تحت عنوان قطب گفته اند که عالم وجود قطبی دارد در هر زمان که مدار عالم بگرد او دور میزند
وهمچنین مطالب عمیقی که در مبانی شیعی بچشم میخورد که صوفیه نیز قائل بهمان مبانی هستند
جناب سیدحیدرآملی که از فقها وعرفای بزرگ شیعه میباشد درکتاب جامع الاسرار وهمچنین کتب دیگر خود در این زمینه داد سخن داده است که آنچه شیعیان میگویند عارفان اهل کشف وشهود نیزدر مکاشفات خود به آن رسیده اند
وهمین مطلب باعث شده است تا سلفی ها ووهابی ها شیعه را با صوفیه دریک ردیف قرار دهند
البته بقول حافظ شیرین سخن
نقدصوفی نه همه صافی بی غش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
یعنی چه بسیار صوفیانی که ملحد بوده واز صراط مستقیم خارج اند اما این نیست که ما همه آنها رابه یک چوب برانیم
اگر کسی کتب شیخ اکبر محیی الدین عربی را مورد مداقه قرار دهد میبیند که ایشان چگونه مبانی شیعه را در کتب خود تبیین کرده است وآنها را اثبات نموده
مثلا در باب حضرت بقیه الله وحیات آن حضرت وهمچنین ظهور وحکومت ایشان وعصمت آن بزرگوار به تفصیل سخن گفته است
ولازم به یاد آوریست احادیثی که در مذمت صوفیان درکتب شیعه روایت شده اکثرا بدون سند وموضوعی میباشد
والبته اعتقاد ما درباب صوفیه این نیست که همه آنها وکلمات انان درست و بدون اشتباه است بلکه آن دسته از اعتقادات آنان که منطبق با قران واحادیث معصومین است برای ما پذیرفته است
چون ملاک ما برای تشخیص حق از باطل قرآن وعترت است ولاغیر
متن : استادمعماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

به این نوشته امتیاز دهید
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.