ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

شعار یاران حضرت مهدی عج

بسم الله الرحمن الرحیم
شعار یاران حضرت مهدی عج

ازامام صادق ع روایت شده شعار یاران آن حضرت (یالثارات الحسین)است
یعنی ای خونخواهان حسین ع
ودرحدیثی از امیرمومنان ع آمده استکه شعارلشکریان مهدی عج اینست (اَمِت اَمِت)
یعنی بمیران بمیران
از امام صادق ع رسیده استکه :شعار مسلمانان در جنگ بدر (یانصرالله اقترب اقترب) ودرجنگ اُحد (یانصرالله اقترب) ودرجنگ بنی نضیر (یا روح القدس ارح) ودر نبرد طائف (یارضوان) ودر صفین (یابنی عبدالله یابنی عبدالله) ودر احزاب ( حم لاینصرون) ودر حدیبیه (الالعنه الله علی الظالمین) ودرخیبر (یاعلی ائتهم من عل) ودرفتح مکه (نحن عبادالله حق حقا) ودرتبوک (یا احدویاصمد) ودرجنگ بنی ملوح (اَمِت اَمِت) ودر صفین (یانصرالله) وشعار حسین ع (یامحمد) بود وشعار ما ائمه (یامحمد)است
موعودنامه ص۴۳۱

درروایتی آمده .برروی پرچم حضرت مهدی عج نوشته شده، گوش شنوا داشته باشید وازحضرتش اطاعت کنید.
ودر جای دیگر آمده شعارپرچم مهدی عج (البیعه لله) است
یعنی بیعت مخصوص خداست
موعودنامه ص۴۳۰
متن:استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.