ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

سختی های دوران غیبت

بسم الله الرحمن الرحیم

 

عن مفضل الجعفی قال سمعت اباعبدالله ع یقول
ایاکم والتنویه ثم قال اماوالله لیغیبنّ سنیناً من دهرکم ولتمخضنّ حتی یقال مات وایّ واد سلک ولتدمعنّ علیه عیون المومنین ولتکفانَّ کما تکفاء السفنُ فی امواج البحر فلا ینجو الاّ من اخذالله میثاقه وکتب فی قلبه الایمان وایّده بروح منه ولترفعنّ اثنتا عشره رایه مشتبهه لایدری اىّ من اىّ
قال فبکیتُ ثمّ قلتُ کیف نصنعُ؟
قال فقال یااباعبدالله ثم نظر الی الشمس داخلهً فی الصُفّه فقال یااباعبدالله تری هذه الشّمس؟قلت نعم
قال فقال والله لاَمُرنا ابین من هذه الشمس

دلائل الامامه ۱۱۶.۵۱۲

ترجمه
مفضل گوید شنیدم ازامام صادق ع که فرمود
از سخن گفتن در مورد آرزوها دست بردارید
سپس فرمود روزگاری امام شما از شما غایب میشود وشما امتحان میشوید تاجائیکه برخی گویند آن امام مرده وبرخی گویند به ناکجاآبادرفته
وچشمان مومنان براوگریان میشود وشما چون کشتی دچار امواجی سهمگین میشوید پس نجات پیدانمیکند مگرکسیکه خداوند ازاو پیمان گرفته ودرقلبش ایمان را نوشته باشد واو رابه روحی ازخویش تایید کرده باشد
وهرآینه دوازده پرچم شبیه بهم بلندمیشود که معلوم نیست کدام بکدام است
مفضل گویدگریستم وگفتم ما چه باید بکنیم؟
آنگاه حضرت به خورشیدکه به داخل ایوان می تابید نگاه کرد و فرمود این خورشید رامی بینی گفتم بلی
فرمود بخداوندقسم امر ماازاین خورشید روشنتر است

شرح
دراین حدیث شریف سختی های دوران غیبت بیان شده که اولا حوادث چون طوفان شما را دگرگون میکند ثانیا جریاناتی شبهه ناک روی می آورد که معلوم نمیشود چکسی راست میگویدوکدام بکدام است یعنی حق باچکسی است
اما آنها که تایید شده خداوند هستند محفوظ می مانند وامر ما برای اهلش بسیار روشن است
نکته :حضرت فرمود چشم مومنان در فراق امامشان گریان است واین خود تایید مجالس توسل وبکاء برای صاحب الزمان عج است

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

 

به این نوشته امتیاز دهید
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.