ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

سجود قلب

بسم الله الرحمن الرحیم

سجودقلب

جناب محیی الدین فرماید
سهل ابن عبدالله تستری (درحالت کشف) خویش را دید که درسجده است و این را به گروهی از مشایخ زمانش عرضه کرد و آنها ندانستند که چه میگوید چرا که به شهود و ذوق آن نائل نشده بودند
پس جناب سهل در طلب این مطلب مسافرت نمود و وقتی به آبادان رسید بر شیخی داخل گردید و گفت: ای استاد آیا سجده میکند؟
شیخ درجوابش فرمود: الی الابد تابه ابد!
یعنی هیچگاه سر از سجده بر نمیدارد
پس سهل ابن عبدالله فهمید که خداوند او را مطلع نموده برسجود قلبش پس ملازم این صفت بود و سر برنداشت از سجده خود در دنیا و نه سر بر میدارد درآخرت
پس دیگر دعا نکرد بعد از این در رفع چیزی که نازل شود و نه در نزول چیزی که برداشته شود
و این مقام مجهولی است که عارفان آن را نمیدانند و کسی در آن ثبات ندارد مگر مفردون

ج۶ ص۱۳۵
متن : استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.