ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

رمزی عجیب ورازی غریب

بسم الله الرحمن الرحیم

شیث فرزند حضرت آدم ع بود که حامل اسرار حضرت آدم نیز هم ایشان بودند و هبهالله لقبش بود
شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی در آخر فص شیثی فصوص الحکم فرماید:
و برقدم شیث است آخرین فردیکه از این نوع انسانی متولد میشود و او حامل اسرار شیث ع است و دیگر بعد از او در این نوع فرزندی نخواهد بود و او خاتم اولاد است وتولد او همراه خواهر دوقلویش خواهد بود که اول خواهرش متولد میشود و او بعداز خواهرش ،و سر او در زیر پای خواهرش میباشد
ومحل تولدش چین است و لغتش لغت اهل شهرش میباشد
ودرآن زمان نازائی همه مردان وزنان را فرا میگیرد پس ازدواج زیاد میشود بدون فرزند آوری و دعا میکنند اما ازاجابت خبری نیست
پس وقتیکه خداوند او را قبض روح نمود ومومنان زمانش هم قبض روح شدند آنانکه باقی میمانند مثل بهایم اند که نه حلال میفهمند ونه حرام وبحکم طبیعت وشهوت عمل میکنندبدون عقل وشرع وساعت برآنان قائم میشود
متن:استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.