ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

دنیا

بسم الله الرحمن الرحیم

ای فرزند
به دنیا چنان بنگر که زاهدان وبی رغبتان بدان مینگرند
چشم به دنیا مدوز که فردایش چون دیروز است
عطایش با عنا پیچیده وعذب و عذابش باهم است و بقا و فنایش درهم
زلالش کدراست وامنیتش در خطر
می دهد لکن زود می ستاند می آید ولکن نمی ماند
ای فرزند
هریک از دنیا و آخرت را فرزندانی است ،توسعی کن از فرزندان آخرت باشی نه دنیا
دنیا کثیرش قلیل است وبسیارش اندک وآخرت اندکش بسیار است وقلیلش پر مقدار
دنیاوآخرت چون مغرب ومشرق است وقتی به یکی نزدیک شوی از آن دیگری دور می گردی
خواهی که آلوده دنیا نشوی ازاهل آن دوری کن وکناره گیری نما

قسمتی از کتاب گور
سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۴.۸/۵ - (۶۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.