ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

درخت جاویدانگی

بسم الله الرحمن الرحیم

درخت جاویدانگی
این درخت در کجاست ومیوه آن چگونه است؟
این درخت چه خاصیتی دارد؟
آیا تابحال کسی از آن خورده است؟
اگرکسی از آن تناول نماید چه حالتی به او دست میدهد؟
آیا این درخت را درعالم دنیا میتوان یافت ؟

نکته اینکه آنچه پدر ما آدم بدان وسوسه شد همین گیاه بود یعنی گیاه جاودانگی
وعجیب اینکه تمام فرزندان آدم نیز در پی همین گیاه اند بدون آنکه بدانند باخوردن آن چه برسر آنان می آید!
اگر خواهی شمه ای از آن برایت بازگو کنم؟

پس بدانکه اگر از آن تناول نمایی اول چیزی که نصیبت میشود یاتبعید است ویا زندان!
تبعید پدرمان آدم را ازبهشت به خراب آباد دنیا دیدی که چگونه خود وذریه اش در این کوره ده خرابه دنیا افتادند که هرچه آنرا عمارت میکنند بسرعت خراب وویران میشود وهرچه جمع می نمایند پراکنده ومتفرق میگردد وهرچقدر دروصال میکوشند فراق آن را ازبین میبرد وهرچه میزایند میمیرد
اما زندان آن اگر چه آن گیاه در این تبعیدگاه یافت نمیشود لکن برفرض اگر یافت شود تنها چیزی که میبینی مرگ یک یک عزیزانت است که شاهد خروج آنان از زندان خواهی بود وحال آنکه تو اسیر ودربند زندانی وراهی برای خلاصی از آن نداری
آنچه در دنیاست اندک است وچون این اندک به کف آری هوس دیگر چیزها کنی ولیکن چون در زندانی نتوانی پس عذابی دردناک تورا شکنجه همی کند وتو خلاصی از آن نداری
بااین همه درد ومصیبت که این گیاه راست تمامی ابنای آدم در پی آن هستند ومیکوشند که آن را به چنگ آرند
غافل ازاینکه پدرشان با خوردن همان گیاه به این خراب آباد دنیا تبعید گردید واز موطن خویش دور افتاد
الهی چه خوب کردی که این گیاه در دسترس ما ننهادی
وماجعلنا لبشرِ من قبلک الخُلد افَائِن متّ فهم الخالدون
برای بشری قبل ازتو جاودانگی (دردنیا)قرار ندادیم آیا اگر تو(که محبوب مایی) بمیری آنان جاودانه خواهند بود

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.