ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

داستانی شیرین

بسم الله الرحمن الرحیم

داستانی شیرین

شخصی از مومن الطاق (ازاصحاب امام سجادع وامام باقرع وامام صادق ع)پرسید:چه چیز مانع شد علی ع را که برسر خلافت با ابوبکر درگیر نشد؟
مومن الطاق به طعنه گفت:ترسید که اجنه او را بکشند!!!!!

و این را داستانی جالب است و آن اینکه سعد ابن عباده رئیس خزرجیان مدینه که در سقیفه حضور داشت با ابوبکر بیعت نکرد و به شام رفت! عمرشخصی را فرستاد و گفت اگر سعد بیعت نکرد او را بقتل برسان و آن فرستاده با تیری در شب تار سعد را از پا در آورد بعد شایع کردند که اجنه سعد را کشته اند وشعری را هم از قول اجنه سرودند تا خزرجیان به طلب خون سعد قیام نکنند
مومن الطاق با ظرافت اشاره میکند که همانگونه که اجنه سعد را کشتند ممکن بود علی ع را هم بکشند?
والبته این قضیه را از کرامات ابوبکر هم گفته اند?
التدابیرالنبویه ص۱۴۷
اللهم العن مبغضی آل محمد ص

مومن الطاق لقب محمدبن علی بن نعمان الاحول صیرفی کوفی است که از اصحاب امام سجادع وامام باقر ع وامام صادق ع بوده
به طاق ملقب شد زیرا دکانی داشت در محله طاق المحامل در کوفه
ودربحث های کلامی چون مخالفان را به تنگنا دچار میکرد وراه بحث را بر آنان می بست دشمنان اهلبیت ع او را شیطان الطاق میگفتند
مناظرات شیرینی ازاو در کتب کلامی نقل شده منجمله اینکه وقتی امام صادق ع از دنیا رفت ابو حنیفه به مومن الطاق گفت :امام تو مُرد! مومن در جواب گفت آری لکن امام تو الی یوم الوقت المعلوم زنده است!?
که منظورش شیطان بود وازاین نکات ظریف بسیار ازاو نقل شده است
متن:استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۲ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.