ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

خندیدن

بسم الله الرحمن الرحیم

خندیدن
علت اصلی خندیدن تعجب است یعنی به عجب آمدن از سخن یا فعل کسی یا هر چیز دیگر
و خود تعجب از عقل است یعنی وقتی سخنی یا کاری با موازین عقلی درست در نیاید انسان تعجب کرده و از روی تعجب می خندد
بهمین جهت خندیدن بدون تعجب را از جهالت و سبکسری گفته اند
و از آنجا که در میان حیوانات فقط انسان دارای عقل است خندیدن کاریست که اختصاص به انسان دارد و هیچ حیوانی نمی خندد
در اخبار و احادیث غیر از انسان برای شیاطین قهقهه زدن وارد شده اما در هیچ خبری خندیدن برای غیر انسان نیامده فقط در برخی اخبار و احادیث خنده برای خداوند سبحان روایت شده است مثل حدیثی که میفرماید بهشتی هست که در آن از حور و قصور خبری نیست و در آن بهشت فقط خداوند سبحان می خندد
و شارحان حدیث آن را به رضا و خشنودی الهی تفسیر کرده اند
و یا حدیثی از رسولخداص نقل است که خطاب به امیرمومنان علی ع فرمود ضحک الله مما فعلتم البارحه
یعنی خداوند از کار دیشب شما خندید
و داستان از این قرار بود که شخصی برای شام مهمان خانه فاطمه زهرا س و امام امیرالمومنین شده بود و چون غذا کم بود حضرت چراغ را خاموش کرده و طعام را پیش مهمان گذاشتند و وانمود کردند که مشغول خوردن غذا هستند تا مهمان خجالت نکشد و غذا بخورد لذا رسولخدا ص فردای آن روز فرمودند خداوند از کار دیشب شما خندید
که اینهم بیانگر کمال رضایت وخشنودی خداوند است
حال که خندیدن مختص نوع انسان است
پس سعی کنیم به سنت رسولخداص همیشه چهره ای بشاش و خندان داشته باشیم

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۲ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.