ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

حمیرا

بسم الله الرحمن الرحیم

نکته ای در خور توجه در

قال تاج الدین السبکی وکان شیخنا الحافظ ابو الحجاج المزّی یقول “کل حدیث فیه لفظ الحمیراء لا اصل له الاّ حدیثا واحدا فی النسائی
عبقات الانوارج۲۰ص۳۱۲
ترجمه
حافظ مزیّ ( ازعلمای علم حدیث ) افاده فرموده که هر حدیثی که در آن لفظ حمیرا باشد بی اصل است سوای یک حدیث که در نسائی( سنن نسائی) وارد شده است

میگویم پس احادیثی از قبیل
کلّمینی یا حمیرا
خذوا شطر دینکم من هذه الحمیرا
یعنی
بامن سخن بگو ای حمیرا ( )
و یا قسمتی از دین خود را از این حمیرا ( ) بگیرید
که به رسولخداص منسوب است
و احادیثی از این دست ساختگی و مجعول بوده و قابل استناد و در خور توجه نیست

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.