ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

حافظ خلوت نشین

بسم الله الرحمن الرحیم

شب قدری چنین عزیز و شریف
با تو تا روز خفتنم هوس است

خواجه حافظ میفرماید
شب قدری که باید احیا گرفت و تا صبح به راز و نیاز پرداخت و آن همه دعا و نماز و آداب و نیاز برایش مذکور است اگر تو را بیابم و درکت کنم گویا لیله القدر را درک کرده ام و به مقصود رسیده ام پس نیازی به احیا و آداب و بیداری و زاری ندارم
تو را که پیدا کنم به همه چیز رسیده ام زیرا که تو لیله القدر بلکه یوم القیامه منی
پس ای قیامت من قیام کن
و ای فجر قدر من طلوع نما
حضرت استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

به این نوشته امتیاز دهید
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.