ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

تولد عیسی بن مریم ع

بسم الله الرحمن الرحیم
به مناسبت تولد عیسی بن مریم علیهماالسلام

قدیسه ای پاکسرشت غرق درحضور در حال تغسیل در برکه نور بود و حال آنکه در حجاب غیرت مستور بود بدور از اهل خویش درپیش چشم روحانیان ملا اعلی
ناگاه نسمات اُنس وزیدن گرفت و پرده مخیّم غیب لاریب کناری رفت وروح قدسی در نیکوترین صورت بشری بر وی وارد شد
قدیسه که سیمای الهی پیک وحی را دید درخلوت خویش بحضرت رحمن پناهنده گردید واین درحالی بود که با دست وساعد اندام خویش می پوشید ولیکن چشمانش ازاو نمیگردید
فرشته روح گفت :من پیک پرودگار توهستم آمده ام تا تو را فرزندی پاکیزه بخشم ،
قدیسه گفت :چگونه مرا فرزندی باشد وحال آنکه دست هیچ بشری مرا نسوده ولمس ننموده ،فرشته گفت :اینچنین گفته باشد پروردگارت ،او برمن آسانست وما اورا آیتی برای عالمیان قرار میدهیم و اوازجانب ما رحمتی است وامری حتمی است
پس نور روح در التذادی لاهوتی وشعاعی ملکوتی ناسوت قدیسه را فرا گرفت
و مریم مقدس درخویش اورا یافت یعنی کلمه الهیه را که مسیحش خوانند وعیسایش نامند
متن:استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۲ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.