ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

ترک دنیا و آخرت

بسم الله الرحمن الرحیم

برکلاه فقر میباید سه تَرک
تَرک ترک عقبی ترک ترک

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی درکتاب ج۱ص۱۵۴
گوید با ارواح اقطاب قبل ازخاتم انبیا ص ملاقات داشتم و آنان نام خود را به عربی برایم گفتند یکی از آنان به نام بود و شیخ کلماتی از ایشان نقل میفرماید و از جمله آن کلمات اینست که
فالحقیقه الحقیقه والطریقه الطریقه فقد اشترکت الجنه و الدنیا فی اللبن و البنا وان کانت الواحده من طین وتبن والاخری من عسجد ولجین
ترجمه
پس همان و همان است و و بمانند هم اند در مصالح بنا اگرچه یکی از سنگ و گل است و دیگری از جواهر مجلل

شرح
یعنی اگر اهل طریقتی و از دنیا میگذری پس اهل باش و از آخرت نیز بگذر که شبیه یکدیگراند این دوسرا گرچه بنای دنیا سنگ و گل است و بنای از زینتی ترین جواهر
دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم
سودا چنین خوش استکه یکجا کندکسی

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.