ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

ترک دنیا و آخرت

بسم الله الرحمن الرحیم

برکلاه فقر میباید سه تَرک
تَرک دنیا ترک عقبی ترک ترک

شیخ اکبر محیی الدین ابن عربی درکتاب فتوحات مکیه ج۱ص۱۵۴
گوید با ارواح اقطاب قبل ازخاتم انبیا ص ملاقات داشتم و آنان نام خود را به عربی برایم گفتند یکی از آنان به نام مداوی الکلوم بود و شیخ کلماتی از ایشان نقل میفرماید و از جمله آن کلمات اینست که
فالحقیقه الحقیقه والطریقه الطریقه فقد اشترکت الجنه و الدنیا فی اللبن و البنا وان کانت الواحده من طین وتبن والاخری من عسجد ولجین
ترجمه
پس حقیقت همان حقیقت و طریقت همان طریقت است و بهشت و دنیا بمانند هم اند در مصالح بنا اگرچه یکی از سنگ و گل است و دیگری از جواهر مجلل

شرح
یعنی اگر اهل طریقتی و از دنیا میگذری پس اهل حقیقت باش و از آخرت نیز بگذر که شبیه یکدیگراند این دوسرا گرچه بنای دنیا سنگ و گل است و بنای بهشت از زینتی ترین جواهر
دنیا و آخرت به نگاهی فروختیم
سودا چنین خوش استکه یکجا کندکسی

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

۵/۵ - (۱ امتیاز)
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.