ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

برکات رفت و آمد به مساجد

بسم الله الرحمن الرحیم

برکات رفت وآمد به مساجد
اصبغ ابن نباته گوید بارها امیرمومنان علی ع میفرمود:
هرکه به مسجدرفت وآمدکند یکی از هشت چیز نصیبش میشود
۱ برادری که درراه خدا ازاو استفاده کند
۲ علمی برگزیده
۳ آیت ونشانه ای محکم
۴ رحمتی منتظره
۵ کلامی که اورااز تباهی باز دارد
۶ سخنی که بشنود واو را بر هدایت رهنمون شود
۷ ترک گناهی بخاطر ترس
۸ ویا حیا

ثواب الاعمال ص ۷۴
این برکاتی که امیرمومنان فرمودند به تناسب ایمان وسیروسلوک افراد نصیب آنان میشود لذا در گامهائی که بطرف مسجد برداشته میشود باید مراقبت نمود که شکارهایی در این قدم برداشتن هاست که اهل معرفت از آن به علم ارجل تعبیر کرده اند یعنی علوم ومکاشفاتی که براثر قدم زدن در مسیر خیرات عائد انسان میشود
وهمینگونه است قدمی که انسان برای کسب علم ویادرحوائج مومنین برمیدارد
اهل مراقبه قدم های خویش را درمسیر خیرات با احتیاط وشمرده شمرده بر میدارند
متن:استاد معماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

به این نوشته امتیاز دهید
مطالب مرتبط
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.