ادبستان معرفت
استاد محمد مهدی معماریان ساوجی

اسامی اصحاب کهف

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرت علامه ذوالفنون در کتاب ۱۰۰۱ کلمه درکلمه ۶۷۱ حدیثی نقل فرموده اند که
(وقد جاء فی الحدیث ان رسول الله ص قال: علموا اولادکم اسماء اصحاب الکهف فانها لو کتبت علی باب دار لم تحرق و علی متاع لم یسرق و علی مرکب لم یغرق واسمائهم:

اسامی و نام اصحاب کهف:

  1. یملیخا
  2. مکسملینا
  3. مثلینا
  4. مرنوش
  5. برنوش
  6. شاذنوش
  7. کفشططیوش
  8. قطمیر

یعنی به فرزندان خوداسامی اصحاب کهف راتعلیم دهید که اگر آن اسامی بردرب خانه ای نوشته شود ازآتش سوزی درامان میشود واگربرمتاعی نوشته شود به سرقت نمیرود واگربرمرکبی نوشته شود غرق نمیشود
گوییم درقرآن کریم ازاصحاب کهف به اصحاب الکهف والرقیم تعبیرشده ورقیم چنانکه مفسرین گفته اند بمعنی مرقوم است زیرا اسامی ایشان را بردرب غار ویاصفحه ای فلزی مرقوم کرده بودند
واینکه حق سبحان کلمه رقیم رادرمورد آنان بکاربرده منظور خاصی داشته ولابد مرقوم کردن نام آنان تاثیری دارد!که درسخن نبی اکرم ص آمده است
خاصه که درقران کریم ازاصحاب کهف به آیات عجیبه تعبیرشده وچنین تاثیراتی ازمرقوم کردن نام انان عجیب نیست.
از نوشته های استادمعماریان

سایت ادبستان معرفت-استاد محمد مهدی معماریان ساوجی.

مطالب مرتبط

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.